RN MEDIAGROUP Ѓ

ќбщи услови€»нтернет услуги

   RN Cable Net е водещо мрежово решение и интернет доставчик.  омпани€та е основана през 2002 година и е изградена върху солидна техническа база с акцентуване върху доставката на висококачествени услуги и предостав€нето на приемливи технологични решени€. »новаци€та и внимателното разглеждане на всеки детайл към техническата интеграци€, формират основата на икономически€ растеж и успех на RN Cable Net. ѕрез годините се утвърдихме като доставчик на качествен интернет трафик съчетан с перфектна клиентска поддръжка, което изведе компани€та на челно м€сто в регионални€ интернет пазар. RN Cable Net е предпочитан партнъор на всички потребители акцентиращи на качествена интернет свързаност.»нтернет скорости през кабелен модем (DOCSIS)
Ќеограничени тарифи по трафик за период от 1 месец
¬ид тарифа »нтернет скорост на свал€не* »нтернет скорост на качване ÷ена
Ѕ√ скорост ћеждународна скорост
ƒомашна до 3,5 Mbit/s до 3,5 Mbit/s до 0,5 Mbit/s 13 лв.
ƒомашна до 9,0 Mbit/s до 9,0 Mbit/s до 1,0 Mbit/s 20 лв.
ƒомашна до 11,0 Mbit/s до 11,0 Mbit/s до 1,0 Mbit/s 24 лв.
Ѕизнес до 12,0 Mbit/s до 12,0 Mbit/s до 1,5 Mbit/s 35 лв.
Ѕизнес до 15,0 Mbit/s до 15,0 Mbit/s до 1,5 Mbit/s 45 лв.»нтернет скорости през LAN модемЃ**
Ќеограничени тарифи по трафик за период от 1 месец
¬ид тарифа »нтернет скорост на свал€не* »нтернет скорост на качване ÷ена
Ѕ√ скорост ћеждународна скорост
ƒомашна до 24,0 Mbit/s до 24,0 Mbit/s до 8,0 Mbit/s 12.95 лв.
ƒомашна до 42,0 Mbit/s до 42,0 Mbit/s до 14,0 Mbit/s 19.95 лв.
ƒомашна до 57,0 Mbit/s до 57,0 Mbit/s до 19,0 Mbit/s 23.95 лв.
Ѕизнес до 60,0 Mbit/s до 60,0 Mbit/s до 30,0 Mbit/s 48.00 лв.»нтернет скорости през LAN карта***
Ќеограничени тарифи по трафик за период от 1 месец
¬ид тарифа »нтернет скорост на свал€не* »нтернет скорост на качване ÷ена
Ѕ√ скорост ћеждународна скорост
ƒомашна до 20,0 Mbit/s до 20,0 Mbit/s до 5,0 Mbit/s 5.99 лв.
ƒомашна до 40,0 Mbit/s до 40,0 Mbit/s до 10,0 Mbit/s 10.99 лв.
ƒомашна до 60,0 Mbit/s до 60,0 Mbit/s до 15,0 Mbit/s 15.99 лв.
Ѕизнес до 80,0 Mbit/s до 80,0 Mbit/s до 40,0 Mbit/s 48.00 лв.

* н€ма разделение между български и международни скорости

** предлага се и самосто€телно - без услугата кабелна телевизи€

*** предлага се от Дјетос “¬У ≈ќќƒ в гр. јйтос и от Д¬ирджини€ ≈– ≈ЌУ ≈ќќƒ в ограничен район на гр. Ѕургас


Ѕезплатна инженерна инсталаци€ при първоначално включване за крайни потребители.
ѕредостав€ се 1 брой статичен IP адрес по DHCP.


—коростите са негарантирани, но максимално достижими.
ѕри използване на WiFi рутер - скоростта зависи и от качеството на WiFi покритието, количеството чужди WiFi устройства в зоната на действие на рутера, а също така и от WiFI възможностите на свързаните към рутера устройства.


¬алидни отстъпки:

- ѕри заплащане на 6 месечни такси, получавате отстъпка 1 месечна такса

- ѕри заплащане на 12 месечни такси, получавате отстъпка 2 месечни таксиѕакети


(÷ифрова телевизи€ + јналогова телевизи€ + »нтернет)


 

ѕакет TV + Internet - 22,98

2
 • ÷ифрова телевизи€
 • јналогова телевизи€
 • »нтернет
 • - —корост от тарифа 13 лв за кабелен модем
  или
  - —корост от тарифа 12.95 лв за LAN модем

÷ена 22,98 лв

 
 

ѕакет TV + Internet - 32,98

2
 • ÷ифрова телевизи€
 • јналогова телевизи€
 • »нтернет
 • - —корост от тарифа 20 лв за кабелен модем
  или
  - —корост от тарифа 19.95 лв за LAN модем

÷ена 32,98 лв

 
 «а повече информаци€ - (056) 91 91 91 (RN Call Center)ѕри проблеми - телефон (056) 91 92 00 или на електронен адрес: [email protected]—вали сега:
ѕрограма за отдалечен достъп, позвол€ваща на служители от RN да ви помогнат с настройки или при проблеми.
“ехнически спецификации на интерфейсите за свързване на крайните електронни съобщителни устройства към мрежата на Д¬ирджини€ ≈– ≈ЌУ ≈ќќƒ

“ехнически спецификации на интерфейсите за свързване на крайните електронни съобщителни устройства към мрежата на Д–Ќ“¬У ≈ќќƒ

“ехнически спецификации на интерфейсите за свързване на крайните електронни съобщителни устройства към мрежата на Дјетос “¬У ≈ќќƒ

ƒопълнителни услуги, предлагани на крайните потребители
«абележка: ћегабит в секунда (Mbit/s или Mbps) е единица за измерване на скорост на предаване на данни, където 1 мегабит (Mbit) е равен на 1,048,576 бита (bit). ќб€вените скорости са в Mbit/s (мегабита за секунда). ¬ръзката между мегабит (Mbit) и мегабайт (MByte) е, че 8 мегабита са равни на 1 мегабайт. ѕриложени€та обикновено показват скоростта в мегабайти.


eXTReMe Tracker