RN MEDIAGROUP Ѓ

ќбщи услови€ ак да направим
÷ифрова телевизи€ само за USD 14,560»злишно е да споменаваме, че цифровата телевизи€ е бъдещето в телевизионни€ бизнес. ¬секи  абелен оператор е на€сно с предимствата на цифровото разпостранение на телевизионните програми па кабелна мрежа. √олеми€т брой телевизионни програми които могат да бъдат разпостран€вани, ниската себестойност на кабелната мрежа както и високата събираемост на месечните такси прав€т цифровата телевизи€ желна алтернатива за всеки оператор. ѕървато и основно правило за кабелните оператори е да изград€т качествена и безотказна главна станци€. Ќаправете го с нас.
“ова вече е възможно и то на много разумна цена. јко сте кабелен оператор и искате да стартирате услугата Д÷ифрова телевизи€У е необходимо да инвестирате само USD 14,560.
ѕредимството на решението което ¬и предлагаме е:

- ѕрофесионално оборудване на водещи световни компании.

- √ъвкаво решение

- ¬ъзможност за надграждане и увеличаване на бро€ на излъчваните програми

- »зползване на професионална кодираща сестема Conax (CAS Conax)

- Ќадежност и безотказна работа на апаратурата

«а повече информаци€: Email- [email protected] [email protected]

«а повече информаци€ Ц 056 91 91 91
eXTReMe Tracker